Hai khối tình - Ho Bieu Chanh

Start:     Aug 25, '09
Truyện dài Hồ Biểu Chánh được viết tại Vĩnh Hội năm 1939 với nhan đề : Hai khối tình qua sự diễn đọc của Thy Mai, Kim Phụng, Thùy Lan, Ánh Tuyết, Huy Hồ, Hà Thao, Trọng Hiếu
Photobucket

0 comments:

Post a Comment

-Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và không viết những từ của trẻ con thời @
-Code chèn hình [IMG]link hình[/IMG]
chèn youtube [YOUTUBE]link[/YOUTUBE]
TEXT