Khóc thầm - Hồ Biểu Chánh .

Start:     Aug 28, '09
Bạn gái của An ..MẹNấm ..cô ấy đang buồn lắm ..An khg cần phải hỏi ..nhưng doán ra được cái kiểu buồn đến muốn gào cho vỡ tung không gian ..nhưng phải nén lại và cắn chặc quai hàm ...An post truyện dài này khg liên can gì đến chuyện MẹNấm khóc ..nhưng qua câu chuyện này cũng diễn tả được sự khóc thầm nó khó chịu đến mức nào ..Tiểu thuyết Khóc Thầm của tác giả Hồ Biểu Chánh được viết vào năm 1929 CànLong ...qua sự diễn đọc của Thanh Phương .

Photobucket

6 comments:

-Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và không viết những từ của trẻ con thời @
-Code chèn hình [IMG]link hình[/IMG]
chèn youtube [YOUTUBE]link[/YOUTUBE]
TEXT