Ông Cử - Hồ Biểu Chánh .

Start:     Aug 24, '09
Mời các bạn thưởng thức tiểu thuyết với nhan đề : Ông Cử của tác giả Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của nhóm đọc truyện Thy Mai, Kim Phụng, Thuỳ Lan, Thanh Bình, Huy Hồ , Hà Thao, Anh Duy ..Tác phẩm này được viết tại SaiGon năm 1935 .

Photobucket

0 comments:

Post a Comment

-Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và không viết những từ của trẻ con thời @
-Code chèn hình [IMG]link hình[/IMG]
chèn youtube [YOUTUBE]link[/YOUTUBE]
TEXT