Mùa thu nào đưa người tình đi biền biệt-MiênDuĐàLạt

Tác giả: Miên Du Ðàlạt
Thy Lan và Hoàng Đạo diễn đọc trên SàiGòn Hải Ngoại Radio - DallasPhotobucket


0 comments:

Post a Comment

-Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và không viết những từ của trẻ con thời @
-Code chèn hình [IMG]link hình[/IMG]
chèn youtube [YOUTUBE]link[/YOUTUBE]
TEXT