Dấu ấn- Linh mục Nguyễn Sang

Xin ngài thương xem con đây, một người con tội lỗi , đã phụ mối tình cha.
Xin cho con quay trở về , cho ăn năn thật lòng , đáp lại tình cha yêu.


0 comments:

Post a Comment

-Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và không viết những từ của trẻ con thời @
-Code chèn hình [IMG]link hình[/IMG]
chèn youtube [YOUTUBE]link[/YOUTUBE]
TEXT