Kitaro_The Essential Collection

Tiếp tục với dòng nhạc của Kitaro nhe.

01. Mandala
02. Dance Of Sarasvati
03. Main Title
04. Dr Sun & Ching-Ling
05. Silk Road
06. Heavenly Father
07. Silk Road Fantasy
08. Everlasting Road
09. Silver Moon
10. Takla Makan Desert
11. Mysic Sand Dance
12. Shimmering Horizon
13. Tunhuang
14. Free Flight

https://www.box.net//static/flash/box_explorer.swf?widget_hash=boj8qe283o&v=0&cl=0&s=0" width="300" height="270">

0 comments:

Post a Comment

-Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và không viết những từ của trẻ con thời @
-Code chèn hình [IMG]link hình[/IMG]
chèn youtube [YOUTUBE]link[/YOUTUBE]
TEXT