Lovers Rendezvous CD1 By Giovanni Marradi

Có tất cả 3 CD mà An sưu tầm từ woim.net ..post từ từ há ..mới các bạn cùng thưởng thức những album thể loại New Ages này mổi khi cần thư giãn ...hay hoặc muốn yên tịnh 1 mình .
CD 1
1.Forever
2.Janet's Dream
3.Paris Nights
4.1920/Morning Birds
5.Anna's Theme
6.Can You Find Love
7.Just for You
8.With You
9.Shadows
10.Tears of a Trumpet

Photobucket

0 comments:

Post a Comment

-Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và không viết những từ của trẻ con thời @
-Code chèn hình [IMG]link hình[/IMG]
chèn youtube [YOUTUBE]link[/YOUTUBE]
TEXT