Lovers Rendezvous CD2 by Gionanni Marradi

Hôm nọ post CD này số 1 ..bây giờ là CD2 ...Album Lovers Rendezvous By Giovanni Marradi .
CD 2
01.Promises
02.Diana's Theme
03.Alone
04.Free
05.Heros
06.Dreams
07.Raindance
08.What If
09.Angel Baby
10.Ahoy


Photobucket

0 comments:

Post a Comment

-Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và không viết những từ của trẻ con thời @
-Code chèn hình [IMG]link hình[/IMG]
chèn youtube [YOUTUBE]link[/YOUTUBE]
TEXT