Treasures Of Time - 2002 Giovanni Marradi

Nghe album Treasures Of Time - 2002 Giovanni Marradi xem có nhẹ nhàng trong ngày đầu năm khg há .

TRACKLIST:

01. Adagio
02. Romance
03. Fuga In The Minor
04. For You Mom
05. Ave Maria
06. Morning From The Pier Gynt Suite
07. Ganymeade
08. Etude
09. Clair De Lune

Photobucket

0 comments:

Post a Comment

-Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và không viết những từ của trẻ con thời @
-Code chèn hình [IMG]link hình[/IMG]
chèn youtube [YOUTUBE]link[/YOUTUBE]
TEXT