Bóng Ma Bên Cửa-NNgạn

Truyện kinh dzị của tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn với nhan đề Bóng ma bên cửa qua giọng đọc Quang Minh , Hồng Đào và chính tác giả
[audio:url=http://music-hn.24hstatic.com/uploadmusic2/3464260a95c3cd94ab26410434b123eb/5079d676/uploadmusic/id_chan/Admin/TruyenMa/Truyen%20Ma/Bong%20ma%20ben%20cua/Bong%20ma%20ben%20cua/Bong%20Ma%20Ben%20Cua%20Phan%201.mp3,http://music-hn.24hstatic.com/uploadmusic2/5be181534aad2ec2a8f9800e32499218/5079d676/uploadmusic/id_le/Admin/TruyenMa/Truyen%20Ma/Bong%20ma%20ben%20cua/Bong%20ma%20ben%20cua/Bong%20Ma%20Ben%20Cua%20-%202%20of%202.mp3|artists=NNgan|loop=yes|titles=Bong ma ben cua 1,Bong ma ben cua 2|volume=100]
Nguồn:http://hn.nhac.vui.vn

0 comments:

Post a Comment

-Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và không viết những từ của trẻ con thời @
-Code chèn hình [IMG]link hình[/IMG]
chèn youtube [YOUTUBE]link[/YOUTUBE]
TEXT