Chris Spheeris-Eros1997


01. The Arrow . . . 05:21
02. Alegria . . . 05:33
03. Cariсo . . . 04:13
04. Psyche . . . 04:50
05. Quiver . . . 05:10
06. Slow Dance . . . 04:32
07. Mediterraneo . . . 05:35
08. Juliette . . . 04:30
09. Always . . . 03:05
10. Eros . . . 05:33


DL: lossless
http://turbobit.net/spb0ukxr575x.html -1997 - Eros (Essence Recor...004-2).rar (347,23 Mb)

0 comments:

Post a Comment

-Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và không viết những từ của trẻ con thời @
-Code chèn hình [IMG]link hình[/IMG]
chèn youtube [YOUTUBE]link[/YOUTUBE]
TEXT