Giovanni Marradi - Eternally01. Sunrise, Sunset (03:39)
02. Ramona (03:21)
03. Hey Jude (03:38)
04. Minuet (03:36)
05. Those Were the Days (03:26)
06. Arrivederci Roma (03:58)
07. For You Mom (03:24)
08. Mandy (03:22)
09. Romeo & Juliet (03:32)
10. Amor (04:05)
11. To Love Again (04:11)
12. Blue Berry Hill (03:31)

0 comments:

Post a Comment

-Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và không viết những từ của trẻ con thời @
-Code chèn hình [IMG]link hình[/IMG]
chèn youtube [YOUTUBE]link[/YOUTUBE]
TEXT