Xin Ngài nghe tiếng con!

Chúa ơi....dù bóng tối có đen đến đâu cũng khg ngăn được ánh sáng mà Ngài đã dùng để dẫn lối cho con thấy đường để đi đến với Ngài...Con biết con thật yếu đuối và hèn mọn trước mặt Ngài...Rất nhiều lúc con vui vẽ...hưng phấn...con đã không nhớ đến Chúa...Nhưng Ngài đã không vì thế mà bỏ con...Con biết tội con đã làm buồn lòng Ngài...Xin Ngài tha thứ và soi lối cho con...Chúa ơi...những lúc như thế này...con chỉ muốn nói chuyện với Chúa mà thôi...Chúa ngự trong lòng con...xin Ngài lắng nghe tiếng con với...!0 comments:

Post a Comment

-Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và không viết những từ của trẻ con thời @
-Code chèn hình [IMG]link hình[/IMG]
chèn youtube [YOUTUBE]link[/YOUTUBE]
TEXT