19/6 QLVNCH

Xin tri ân những anh hùng đã hy sinh trong cuộc chiến chống lại cuộc xâm lăng của cs miền Bắc...Xin tri ân những vị anh hùng đã bỏ mình trong trại tù cộng sản...Xin tri ân những vị anh hùng đã hy sinh trong trận hải chiến với tàu cộng,giữ gìn Hoàng sa, Trường sa 19/1/1974. Và xin tri ân tất cả những vị anh hùng, những chiến sĩ vô danh đã vị quốc vong thân


0 comments:

Post a Comment

-Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và không viết những từ của trẻ con thời @
-Code chèn hình [IMG]link hình[/IMG]
chèn youtube [YOUTUBE]link[/YOUTUBE]
TEXT