Bộ lịch đẹp cho BloggerDưới đây là các kiểu lịch cho Blog, các bạn thích cái nào thì chọn nha :)). Cái này mình sưu tập trên mạng sưu tập bộ lịch tuyệt đẹp này...Bấm vào Read more để xem tiếp nha.

Mẫu số: 01

<img src="http://c.gigcount.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bHQ9MTMwMDQ*NTMyNTM1OSZwdD*xMzAwNDQ1MzUxNTAwJnA9MjIzMDUyJmQ9Jm49YmxvZ2dlciZnPTEmbz1hN2RiYmZjODM3ZGE*/MTQ*Yjk4MmEyNDg1MTliY2U4YyZvZj*w.gif" style="height: 0px; visibility: hidden; width: 0px;" height="0" border="0" width="0"><embed allowscriptaccess="never" quality="high" src="http://widgia.com/widgets/star_calendar/calendar.swf" height="250" width="250">
Mẫu số: 02<img src="http://c.gigcount.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bHQ9MTMwMDQ*NTYzMjI1MCZwdD*xMzAwNDQ1NjUzMjk2JnA9MjIzMDUyJmQ9Jm49YmxvZ2dlciZnPTEmbz1hN2RiYmZjODM3ZGE*/MTQ*Yjk4MmEyNDg1MTliY2U4YyZvZj*w.gif" style="height: 0px; visibility: hidden; width: 0px;" height="0" border="0" width="0"><embed allowscriptaccess="never" quality="high" src="http://widgia.com/widgets/bubble_calendar/calendar.swf" height="250" width="250">
Mẫu số: 03</span></div><img src="http://c.gigcount.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bHQ9MTMwMDQ*NTczNDkwNiZwdD*xMzAwNDQ1NzYyMDkzJnA9MjIzMDUyJmQ9Jm49YmxvZ2dlciZnPTEmbz1hN2RiYmZjODM3ZGE*/MTQ*Yjk4MmEyNDg1MTliY2U4YyZvZj*w.gif" style="height: 0px; visibility: hidden; width: 0px;" height="0" border="0" width="0"><embed allowscriptaccess="never" quality="high" src="http://widgia.com/widgets/flash_sparkle_calendar/calenadar.swf" height="250" width="250">
Mẫu số: 04<img src="http://c.gigcount.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bHQ9MTMwMDQ*NTgyMjA*NiZwdD*xMzAwNDQ1ODQzMjgxJnA9MjIzMDUyJmQ9Jm49YmxvZ2dlciZnPTEmbz1hN2RiYmZjODM3ZGE*/MTQ*Yjk4MmEyNDg1MTliY2U4YyZvZj*w.gif" style="height: 0px; visibility: hidden; width: 0px;" height="0" border="0" width="0"><embed allowscriptaccess="never" quality="high" src="http://widgia.com/widgets/peace_calendar/peace.swf" height="250" width="250">
Mẫu số: 05<img src="http://c.gigcount.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bHQ9MTMwMDQ*NTkyNjg*MyZwdD*xMzAwNDQ1OTQ4MTQwJnA9MjIzMDUyJmQ9Jm49YmxvZ2dlciZnPTEmbz1hN2RiYmZjODM3ZGE*/MTQ*Yjk4MmEyNDg1MTliY2U4YyZvZj*w.gif" style="height: 0px; visibility: hidden; width: 0px;" height="0" border="0" width="0"><embed allowscriptaccess="never" quality="high" src="http://widgia.com/widgets/streetdance_calendar/calendar.swf" height="218" width="254">
Mẫu số: 06<img src="http://c.gigcount.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bHQ9MTMwMDQ*NjAxNjAwMCZwdD*xMzAwNDQ2MDM2MzEyJnA9MjIzMDUyJmQ9Jm49YmxvZ2dlciZnPTEmbz1hN2RiYmZjODM3ZGE*/MTQ*Yjk4MmEyNDg1MTliY2U4YyZvZj*w.gif" style="height: 0px; visibility: hidden; width: 0px;" height="0" border="0" width="0"><embed allowscriptaccess="never" quality="high" src="http://widgia.com/widgets/space_calendar/space_calenadar.swf" height="218" width="254">
Mẫu số: 07<img src="http://c.gigcount.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bHQ9MTMwMDQ*NjA5MDkyMSZwdD*xMzAwNDQ2MTEyNjg3JnA9MjIzMDUyJmQ9Jm49YmxvZ2dlciZnPTEmbz1hN2RiYmZjODM3ZGE*/MTQ*Yjk4MmEyNDg1MTliY2U4YyZvZj*w.gif" style="height: 0px; visibility: hidden; width: 0px;" height="0" border="0" width="0"><embed allowscriptaccess="never" quality="high" src="http://widgia.com/widgets/cat_calendar/calendar_widget.swf" height="217" width="254">
Mẫu số: 08<img src="http://c.gigcount.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bHQ9MTMwMDQwMzY2NDIwMyZwdD*xMzAwNDAzNzUyMjk2JnA9MjIzMDUyJmQ9Jm49YmxvZ2dlciZnPTEmbz1hN2RiYmZjODM3ZGE*/MTQ*Yjk4MmEyNDg1MTliY2U4YyZvZj*w.gif" style="height: 0px; visibility: hidden; width: 0px;" height="0" border="0" width="0"><embed allowscriptaccess="never" quality="high" src="http://widgia.com/widgets/bleu_calendar/calendar.swf" height="250" width="250">
Mẫu số: 09<img src="http://c.gigcount.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bHQ9MTMwMDQzNTYwNzI5NiZwdD*xMzAwNDM1NjM2MjUwJnA9MjIzMDUyJmQ9Jm49YmxvZ2dlciZnPTEmbz1hN2RiYmZjODM3ZGE*/MTQ*Yjk4MmEyNDg1MTliY2U4YyZvZj*w.gif" style="height: 0px; visibility: hidden; width: 0px;" height="0" border="0" width="0"><embed allowscriptaccess="never" quality="high" src="http://widgia.com/widgets/mj_calendar/calendar.swf" height="250" width="250">
Mẫu số: 10<img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" src="http://c.gigcount.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bHQ9MTMwMDQ1NzkwNTczNyZwdD*xMzAwNDU3OTk*MjAyJnA9MjIzMDUyJmQ9Jm49YmxvZ2dlciZnPTEmbz1jNmU2OTM1MmQ4Njg*/NWFhYTU4M2FlNzM1ZWE4MDMyYiZvZj*w.gif" height="0" border="0" width="0"><embed allowscriptaccess="never" src="http://widgia.com/widgets/2011-calendar/2011.swf" quality="high" height="250" width="250">
Mẫu số 11


<embed 
src="http://img27.imageshack.us/img27/9205/himekuricalendar.swf" 
width="160" height="200" flashvars=" 
wmode="transparent"></embed>
Mẫu số 12


<embed src=http://img12.imageshack.us/img12/9348/583.swf width=160 height=210  type=application/x-shockwave-flash wmode="transparent" >
Mẫu số 13


<EMBED 
src=http://img399.imageshack.us/img399/7381/s100278.swf width=160 
height=265 type=application/x-shockwave-flash quality='high' 
wmode='transparent'></EMBED>
Mẫu số 14


<embed 
src="http://img440.imageshack.us/img440/6807/d646cb73sm3.swf" 
width="160" height="300" flashvars=" 
wmode="transparent"></embed> 
Mẫu 15


<embed src=http://img12.imageshack.us/img12/2528/cldbedw5.swf width=160 height=200 type=application/x-shockwave-flash wmode="transparent" > </embed>
Mẫu 16


<embed 
src=http://img22.imageshack.us/img22/3684/62e11348mt9.swf width=160 
height=200 type=application/x-shockwave-flash wmode="transparent" > 
</embed>
Mẫu 17


<embed 
src="http://img530.imageshack.us/img530/8144/3180jd0.swf" width="160" 
height="200" flashvars=" wmode="transparent"></embed> 
Mẫu 18


<embed 
src="http://img171.imageshack.us/img171/253/4180bf1.swf" width="160" 
height="200" flashvars=" wmode="transparent"></embed> 
Mẫu 19


<embed 
src="http://img111.imageshack.us/img111/5483/26564510ti1.swf" 
width="160" height="200" flashvars=" 
wmode="transparent"></embed> 
Mẫu 20


<embed 
src="http://img111.imageshack.us/img111/6648/62193608ny7.swf" 
width="160" height="200" flashvars=" 
wmode="transparent"></embed> 
Mẫu 21


<embed 
src="http://img211.imageshack.us/img211/5469/paintpcha6.swf" width="160"
 height="250" flashvars=" wmode="transparent"></embed> 
x
<embed src="http://img49.imageshack.us/img49/61/spatpcbm2.swf" width="160" height="250" flashvars=" wmode="transparent"></embed>

embed src="http://img49.imageshack.us/img49/2736/splatterpctj7.swf" width="160" height="300" flashvars=" wmode="transparent"></embed>


<embed src="http://img530.imageshack.us/img530/6137/rsyoubuor0.swf" width="160" height="200" flashvars=" wmode="transparent"></embed>


<embed src="http://img147.imageshack.us/img147/9657/87112814px3.swf" width="160" height="300" flashvars=" wmode="transparent"></embed>


<embed src="http://img132.imageshack.us/img132/2739/64023497es0.swf" width="160" height="300" flashvars=" wmode="transparent"></embed>


<embed src="http://img261.imageshack.us/img261/7981/99936953ep6.swf" width="160" height="300" flashvars=" wmode="transparent"></embed>


<embed src="http://img172.imageshack.us/img172/7052/prettypcdk4.swf" width="160" height="300" flashvars=" wmode="transparent"></embed>


<embed src="http://img179.imageshack.us/img179/6954/paisleypcgf3.swf" width="160" height="300" flashvars=" wmode="transparent"></embed>


<embed src="http://img174.imageshack.us/img174/8247/kusa3pcxs8.swf" width="160" height="300" flashvars=" wmode="transparent"></embed>


<embed src=http://img58.imageshack.us/img58/1264/687474703a5ox6.swf width=150 height=180 type=application/x-shockwave-flash wmode="transparent" >


<embed src=http://img181.imageshack.us/img181/7924/192fj1.swf width=160 height=300 type=application/x-shockwave-flash wmode="transparent" >
 
<embed src=http://img214.imageshack.us/img214/2941/191zr9.swf width=160 height=300 type=application/x-shockwave-flash wmode="transparent" >
 
<embed src=http://img132.imageshack.us/img132/4395/687474703a7ux2.swf width=150 height=180 type=application/x-shockwave-flash wmode="transparent" >


<embed src=http://img58.imageshack.us/img58/6130/687474703a8cx1.swf width=150 height=180 type=application/x-shockwave-flash wmode="transparent" >


<embed src=http://img58.imageshack.us/img58/84/687474703a4hj3.swf width=150 height=180 type=application/x-shockwave-flash wmode="transparent" >
 
<embed src="http://img60.imageshack.us/img60/9272/125yn5.swf" width="160" height="230"></embed>


<EMBED src="http://img152.imageshack.us/img152/7905/687474703a2f2f7777772e6pc5.swf" width=150 height=180 type=application/x-shockwave-flash Wmode="transparent">


<EMBED src="http://img56.imageshack.us/img56/7882/calendarsusukive4.swf" width=160 height=220 type=application/x-shockwave-flash Wmode="transparent">


<embed src="http://img56.imageshack.us/img56/7882/calendarsusukive4.swf" width="160" height="250"></embed>


<EMBED src="http://img93.imageshack.us/img93/2875/toweraquacubeclockoi6.swf" width=150 height=300 type=application/x-shockwave-flash Wmode="transparent">


<EMBED src="http://img116.imageshack.us/img116/329/monoclock1qd4.swf" width=150 height=300 type=application/x-shockwave-flash Wmode="transparent">


<EMBED src="http://img337.imageshack.us/img337/6629/calendarmajo1rr2.swf" width=180 height=250 type=application/x-shockwave-flash Wmode="transparent">


<EMBED src="http://img116.imageshack.us/img116/3283/calendarhagism9.swf" width=160 height=220 type=application/x-shockwave-flash Wmode="transparent">


<EMBED src="http://img56.imageshack.us/img56/4909/calendarasagaofn4.swf" width=160 height=220 type=application/x-shockwave-flash Wmode="transparent">


<EMBED src="http://img184.imageshack.us/img184/7526/dreamgirl2kl4.swf" width=170 height=290 type=application/x-shockwave-flash Wmode="transparent">


<embed src="http://img112.imageshack.us/img112/7353/6194d8aftq2.swf" width="180" height="265" wmode="transparent">


<EMBED src="http://img135.imageshack.us/img135/6169/cyuz9.swf" width=180 height=360 type=application/x-shockwave-flash Wmode="transparent">

<embed src="http://blog.roodo.com/kuanying11/6434428b.swf" width="150" height="200" wmode="transparent"></embed> Nguồn:http://namkna.blogspot.com.au/2011/05/bo-lich-ep-cho-blogger.html

Theo: dunghennessy.blogspot.com

 Mẫu 1:

Mẫu 2:

Mẫu 3:

Mẫu 4:

Mẫu 5:

Mẫu 6:

Mẫu 7:

Mẫu 8:

Mẫu 9:

Mẫu 10:

Mẫu 11:

Mẫu 12:


7 comments:

 1. Hehe...chôm của em một cái mang về.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Uh..chọn đi rồi vào chổ nào để bỏ vô biết khg?

   Delete
 2. Bỏ rồi. Chỗ nào anh cũng thử, nó cho thì cho không cho thì thôi. :D

  ReplyDelete
 3. Mà em bỏ cái chế độ robot ở comment đi, mỗi lần còm là nó bắt gõ mã mới cho đăng.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ủa...em đâu biết dzụ này đâu á?...để coi lại coi...bên em nó đâu có hiện ra đâu mà biết.

   Delete

-Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và không viết những từ của trẻ con thời @
-Code chèn hình [IMG]link hình[/IMG]
chèn youtube [YOUTUBE]link[/YOUTUBE]
TEXT