Ernesto Cortazar- Just For You 1999


01 - Ernesto Cortazar - Just For You 02 - Ernesto Cortazar - Let Me Kiss You
03 - Ernesto Cortazar - Beethoven's Silence
04 - Ernesto Cortazar - Let's Take A Walk
05 - Ernesto Cortazar - Judith
06 - Ernesto Cortazar - Love Hurts
07 - Ernesto Cortazar - The Moon Is Watching Us
08 - Ernesto Cortazar - L' Adieu
09 - Ernesto Cortazar - River Of Dreams
10 - Ernesto Cortazar - What Happened Between Us
11 - Ernesto Cortazar - Beethoven's Silence (Concerto)
12 - Ernesto Cortazar - River Of Dreams (Concerto)

0 comments:

Post a Comment

-Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và không viết những từ của trẻ con thời @
-Code chèn hình [IMG]link hình[/IMG]
chèn youtube [YOUTUBE]link[/YOUTUBE]
TEXT