Giovanni Marradi-Mystique1.Gypsie Dance (2:22)
2.Sophie's Song (2:17)
3.China Breeze (3:08)
4.Caravane (2:43)
5.Paese Mio (2:51)
6.Mystique (3:22)
7.Bells of San Sebastian (2:49)
8.Violetera (3:33)
9.Morning Light (3:01)
10.Mattinata (3:02)
11.Freedom (2:54)
12.Autumn (2:53)

0 comments:

Post a Comment

-Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và không viết những từ của trẻ con thời @
-Code chèn hình [IMG]link hình[/IMG]
chèn youtube [YOUTUBE]link[/YOUTUBE]
TEXT