Đặt nhãn(Label) cho hàng loạt bài.(Phần 1)

Ở blogspot thì Nhãn(labels) là 1 phần quang trọng giúp mình và người đọc tìm bài dễ dàng hơn nếu cứ đọc những bài đăng khg có nhãn...Trước tiên An post bài này với những ai trong giai đoạn đầu mới đem(import) bài từ nơi khác qua mà chưa kịp đặt nhãn...nếu khg dùng cách này thì cứ click từng bài mà edit thì hỡi ôi lắm..Với cách này thì tạo nhãn mới 1 lần được 50 bài..quá 50 bài nó sẽ báo lỗi...này nhá.
Làm thế nào để cho hiển thị số bài post theo ý mình trong dashboard?
Đăng nhập vào Blogger Dashboad ---> click vào Post (list bên tay trái) ---->nhìn bên phải có chữ All Labels và kế đó có chổ chỉnh:
Bây giờ đến phần tạo nhãn cho hàng loạt bài vừa mới import qua nhe:
Cho show 50 bài xong..xem hình:
Đây là hướng dẫn cho bài mới import từ nơi khác qua...với bài mới đăng thì chọn và mở Nhãn tại đây:
Cuối cùng là điều kiện cần có:
Vào Dashboard ---->Layout---->add tiện ích---->chọn tiện ích Nhãn(label)

Đang suy nghĩ trình bày phần 2 cũng với tiện ích Nhãn(Widget Labels)

0 comments:

Post a Comment

-Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và không viết những từ của trẻ con thời @
-Code chèn hình [IMG]link hình[/IMG]
chèn youtube [YOUTUBE]link[/YOUTUBE]
TEXT