Chúa Tàu Kim Quy - Hồ Biểu Chánh

Sau khi Lê Thủ Nghĩa đánh Trần Tấn Thân vì hắn hiếp em gái mình nên anh bị chính tên ác độc ấy vu oan theo đạo Thiên chúa (thời Minh Mạng, Chúa Nguyễn cấm dân theo tôn giáo này). Lê Thủ Nghĩa lãnh án tù chung thân. Một hôm, trong nhà giam, bất ngờ Thủ Nghĩa gặp Mạc Tiễn khi anh này đào đường hầm trốn trại, nhưng lại trở lên đúng phòng giam Thủ Nghĩa. Hai người kết nghĩa anh em. Trước khi Mạc Tiễn qua đời, anh giao cho Thủ Nghĩa bản đồ chỉ nơi cha anh từng chôn giấu vàng bạc, châu báu nơi đảo xa....
Thủ Nghĩa tiếp tục đào đường hầm và cuối cùng vượt ngục. Sau vài năm làm ăn và gặp quí nhân ủng hộ, anh ra được hòn Kim Qui. Lấy được của báo, anh sắm tàu sang Trung Hoa thăm mộ thân phụ Mạc Tiễn. Khi trở thành “Chúa Tàu”, anh tập họp người hiền, dùng tiền cứu nhân độ thế. Anh báo thù người đã hại mình và trả ơn những người anh từng mang ơn....


01. Lời Giới Thiệu

02. Chương 1: Gió dập sóng dồi - Track 1

03. Chương 1: Gió dập sóng dồi - Track 2

04. Chương 1: Gió dập sóng dồi - Track 3

05. Chương 1: Gió dập sóng dồi - Track 4

06. Chương 1: Gió dập sóng dồi - Track 5

07. Chương 2: Ơn đền oán trả - Track 1

08. Chương 2: Ơn đền oán trả - Track 2

09. Chương 2: Ơn đền oán trả - Track 3

10. Chương 2: Ơn đền oán trả - Track 4

11. Chương 2: Ơn đền oán trả - Track 5

0 comments:

Post a Comment

-Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và không viết những từ của trẻ con thời @
-Code chèn hình [IMG]link hình[/IMG]
chèn youtube [YOUTUBE]link[/YOUTUBE]
TEXT