Julio Iglesias Collection&A slideshow of roses

An sưu tầm vài bài nhạc của ông già này ..thích hợp cho mấy người già như An nè ..hay lắm đó ..có điều toàn nhạc xưa khg hà .

0 comments:

Post a Comment

-Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và không viết những từ của trẻ con thời @
-Code chèn hình [IMG]link hình[/IMG]
chèn youtube [YOUTUBE]link[/YOUTUBE]
TEXT