Thưa chị-Khái Hưng

Lan ứa nước mắt nhìn tình nhân.  Bà lão mếu máo, kể lể:

    - Khổ quá, nó yêu thầy mà nó giấu tôi, mãi hôm qua nó mới thú thực cả với tôi. Nó bảo thầy chờ thi xong rồi cưới nó làm vợ.  Có thế không?

    KHÁI HƯNG

    Vy - Giấc Mơ

nguồn: chere-vy.net

0 comments:

Post a Comment

-Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và không viết những từ của trẻ con thời @
-Code chèn hình [IMG]link hình[/IMG]
chèn youtube [YOUTUBE]link[/YOUTUBE]
TEXT